Lockport
All results
Personal
Company
1 - 2 of 2
Can tho gap

Can tho gap

Thõa thuận
x
0x
Can tho nu, nam biet lam Tay chan nuoc, bot cang tot vung Chicago. Luong bao 800 tro Len, hon an chia. Co cho an o cho tho o xa. Bao ve bay cho tho lam tren 3 thang. Lien he Phuong: (708)228-9136 hoac (708)478-6285.
04/24/2014
cần thợ nails nữ

Cần thợ nails nữ

Thõa thuận
x
0x
tiệm cách chicago 30 phút, cần thợ nails nữ biết làm chân tay nước ( hoặc không có kinh nghiệm sẽ trainning), có chỗ ở. Xin liên lạc : 815 838 9868 hoặc 708 837 1125
11/07/2012
  • 1