Anderson
All results
Personal
Company
1 - 7 of 7
Can tho nail o tieu bang Indiana

Can tho nail o tieu bang Indiana

Thõa thuận
x
0x
Can tho nail Kinh nghiem. Bao luong $800-1000 lam 6 ngay. Co cho an o xa cho tho o xa. Xin lien lac 260-443-3290
10/19/2015
Cần gấp thợ nail nữ

Cần gấp thợ nail nữ

Thõa thuận
x
0x
NAILS! Cần gấp thợ nail nữ bột và tay chân nước. Tiệm đông khách walk-in. Bao lương hoặc ăn chia, có chỗ ăn uống và phòng riêng biệt tiện nghi cho thợ nữ xiêng bang. Tiệm thân thiện và hòa đồng. Xin liên lạc: 765-602-1213
08/10/2015
can gap gap tho nail gioi bot

Can gap gap tho nail gioi bot

Thõa thuận
x
0x
TIEM NAIL O INDIANA CAN GAP THO NAIL HAM HAY NU GIOI BOT VA TAY CHAN NUOC VO CHONG OK BAO DAM LUONG TU 850 TRO LEN CO CHO O CHO THO O XA MUON BIET THEM CHI TIET XIN GOI TIEM 765-683-0332 HOAC CELL 714-867-8575 CAM ON NHIEU
03/17/2014
can gap gap tho nail

Can gap gap tho nail

Thõa thuận
x
0x
CAN GAP THO NAIL NAM HAY NU GIOI BOT 2 VO CHONG CUNG OK VE LAM TAI ANDERSON INDIANA CO CHO O CHO THO O XA BAO DAM LUONG TU 800 TRO LEN MUON BIET THEM CHI TIET XIN GOI TIEM 765-683-0332 HOAC CELL 714-867-8575 THANKYOU
03/07/2014
can gap gap tho nail nu

Can gap gap tho nail nu

Thõa thuận
x
0x
tiem nail design o vung Anderson Indiana can tho nail nu hay nam biet lam tat ca co cho an o cho tho o xa moi thac mac xin lien lac tiem 765-683-0332 hoac cell 714-867-8575 camon da doc loi dang
09/05/2013
nail designs anderson indiana

Nail designs anderson indiana

Thõa thuận
x
0x
can gap gap tho nu gioi bot hai mau va tay chan nuoc ve lam tai Anderson Indiana neu can bao luong xin goi truc tiep de ban co cho an o dang hoang xin vui long goi so 765-683-0332 hoac so 714-867-8574
05/30/2013
hot can tho nail nam hay nu gioi bot gap gap

Hot can tho nail nam hay nu gioi bot gap gap

Thõa thuận
x
0x
tiem o Anderson Indiana can tho nam hay nu gioi bot bao cho o bao luong 850$ tuan hon an chia 6/4 bao dam luong khg bao gio duoi 1000$ neu anh chi muon hop tac thi xin goi 765-683-0332 hoac 714-867-8574 tiem dang can gap goi di lam ngay neu la nu yeu bot cung ok
03/11/2013
  • 1