Green
All results
Personal
Company
1 - 2 of 2
CẦN THỢ NAIL VÙNG GREEN, GẦN NORTH CANTON, UNIONTOWN, AKRON, OHIO

CẦN THỢ NAIL VÙNG GREEN, GẦN NORTH CANTON, UNIONTOWN, AKRON, OHIO

Miễn phí
x
4x
Cần gấp thợ nail kinh nghiệm, biết làm waxing-facial càng tốt. Tiệm ở thành phố Green, gần North Canton, Barberton, Akron. Tiệm ở khu sang trọng, income cao, tip cao, và sát sa lộ 77. Tiệm thóang, sạch sẽ. Mọi chi tiết xin liên hệ: 330-310-4867 or 330-899-9910 . Cám ơn!
02/13/2012
CẦN GẤP THỢ NAIL Ở GREEN, GẦN NORTH CANTON, UNIONTOWN, AKRON, OHỈO

CẦN GẤP THỢ NAIL Ở GREEN, GẦN NORTH CANTON, UNIONTOWN, AKRON, OHỈO

Miễn phí
x
4x
Cần gấp thợ nail kinh nghiệm, biết làm waxing-facial càng tốt. Tiệm ở thành phố Green, gần North Canton, Barberton, Akron. Tiệm ở khu sang trọng, income cao, tip cao, và sát sa lộ 77. Tiệm thóang, sạch sẽ. Mọi chi tiết xin liên hệ: 330-310-4867 or 330-899-9910 . Cám ơn!
01/14/2012
  • 1