Dallas
All results
Personal
Company
1 - 1 of 1
Cần Sang tiệm nails gấp

Cần Sang tiệm nails gấp

150.00 Dollar US$
x
0x
Tiệm nails nằm trong khu Mỹ trắng nhà giàu. Tiệm 2000 squares feet. 16 ghế spa. Tiệm build 7 năm rồi. Lúc build was $280000. Tiền rent của tiệm là $5700. Tiệm có 7 thợ. Asking for $150k. Xin vui lòng Liên lạc . 214-243-5185. Chi
01/01/2013
  • 1