Beaver Falls
All results
Personal
Company
1 - 5 of 5
Can gap tho Nails Nam hoac Nu

Can gap tho Nails Nam hoac Nu

Thõa thuận
x
0x
Cần Gấp Thợ Nails Nam hoac Nu Bao luong 800.......1,000/tuan, hon an chia.Tiệm khu Mỹ trắng, tips cao. Có chỗ ăn ở cho người ở xa (có phòng riêng). Cần gấp thợ bột hoặc tay chân nước và wax. Vui lòng liên lạc: Vương (724) 396-7732. Thank you !
01/30/2017
Can gap tho Nails Nam hoac Nu

Can gap tho Nails Nam hoac Nu

Thõa thuận
x
1x
Vo chong cang tot. Tiem o Pennsylvania, tiem khu my trang, tips cao. Co cho an o cho nguoi o xa. Can gap tho bot, tay chan nuoc va wax. Bao luong 800........1,000/tuan. Vui long lien lac Vuong 724 396 7732 hoac Dao 724 777 9999, thank you !
09/30/2016
Can gap tho Nails Nam hoac Nu

Can gap tho Nails Nam hoac Nu

Thõa thuận
x
1x
tiem o Pennsylvania. Can gap tho bot hoac tay chan nuoc , bao luong 1,000/tuan. tiem khu my trang, tips cao. Co cho an o cho nguoi o xa ( co phong rieng ). Vui long lien lac : Vuong 724 396 7732 hoac Dao 724 777 9999, thank you !
04/15/2016
can gap tho nails nam hoac nu

Can gap tho nails nam hoac nu

Thõa thuận
x
0x
Tiem o Pennsylvania cach Pittsburgh 30'. Tiem khu my trang, tips cao. Co cho an o cho tho o xa. Can gap tho nails nam hoac nu, biet son gel va lam wax la ok, bao luong. Vui long lien lac : Vuong 724 396 7732 hoac Dao 724 777 9999, thank you !
02/04/2016
Can gap tho nails nu

Can gap tho nails nu

Thõa thuận
x
0x
Can gap tho nails nu, vo chong cang tot, tay chan nuoc is ok. Tiem khu my trang, tips cao, bao luong 1000/tuan. Tiem o pittsburgh, pennsylvania. Cho lam vui ve, cho o tien nghi, co phong rieng. Vui long lien lac Vuong 724 396 7732 hoac Dao 724 777 9999, thank you!
04/20/2014
  • 1