Pueblo
All results
Personal
Company
1 - 4 of 4
CẦN THỢ GIỎI BỘT HAI MÀU (Bao $3600/tháng)

CẦN THỢ GIỎI BỘT HAI MÀU (Bao $3600/tháng)

Thõa thuận
x
0x
Colorado, Tiệm rất đông khách, khu trắng, típ nhiều. Income thợ hiện giờ trên $4000/tháng. Cần thợ giỏi bột hai màu. Bao lương $3600/tháng hơn chia 6/4. Có phòng riêng và wifi dùng. Liên lạc:John (719)679 2577 hoặc (719) 582 1399
03/03/2015
CẦN THỢ BỘT VÀ CHÂN TAY NƯỚC

CẦN THỢ BỘT VÀ CHÂN TAY NƯỚC

Thõa thuận
x
0x
Colorado,Tiệm rất đông khách, Income thợ hiện giờ hơn $4000/tháng. Típ hơn $1000/tháng. Cần thợ giỏi bột hai màu bao lương căn bản $3600/tháng, hơn ăn chia 6/4. Khu trắng sang, lich sự, típ hơn $1000/tháng. Có chổ ở. Liên lạc (714) 230 5454 or (719) 543 1662
05/10/2013
CẦN THỢ BỘT VÀ CHÂN TAY NƯỚC

CẦN THỢ BỘT VÀ CHÂN TAY NƯỚC

Thõa thuận
x
0x
Colorado,Tiệm rất đông khách, Income thợ hiện giờ hơn $4000/tháng. Típ hơn $1000/tháng. Cần thợ giỏi bột hai màu bao lương căn bản $3200-3600/tháng. Cần thợ nữ giỏi chân tay nước bao lương $3000/tháng, hơn ăn chia 6/4. Khu trắng sang, lich sự, tiếp cao. Có chổ ở và internet dùng. Liên lạc JOHN: (714) 230 5454 or (719) 543 1662
04/23/2013
CẦN THỢ BỘT VÀ CHÂN TAY NƯỚC

CẦN THỢ BỘT VÀ CHÂN TAY NƯỚC

Thõa thuận
x
0x
Colorado, tiệm rất đông khách, cần thợ giỏi bột hai màu bao lương căn bản $3300/tháng. Cần thợ nữ giỏi chân tay nước bao lương $3000/tháng, hơn ăn chia 6/4. Khu trắng sang, lich sự, tiếp cao. Income thợ hiện giờ hơn $4000/tháng. Có chổ ở và internet dùng. Liên lạc JOHN: (714) 230 5454 or (719) 543 1662
04/11/2013
  • 1