New Orleans
All results
Personal
Company
1 - 3 of 3
Can tho

Can tho

Check with seller
306x
0x
Tiem dang can tho co kinh nghiem bao luong co nha rieng de o lam chan duoc 5 dong them tiem mo Monday-Friday 9:00-6:00 Saturday 8:30 -5:00 xin vui long lien lac khanh 504-913-1492
United States · Louisiana · New Orleans · 01/13/2017
Can tho nails

Can tho nails

Check with seller
330x
0x
Tiem dang can tho co kinh nghiem bao luong cho lam thoai mai cho them tien 5/chan co cho o . Cho tho o xa co nha rieng tiem mo Monday -Friday 9:00-6:00 Saturday 8:30-5:00 xin vui long lien lac khanh 504-913-1402
United States · Louisiana · New Orleans · 01/12/2017
can tho nail gap

Can tho nail gap

Check with seller
281x
0x
Cần thợ biết làm chân tay nước hoại bột, 1 hoại 2 người cũng được. Tiệm nằm trong thành phố nhỏ của tiểu bang Louisiana, khách nữa trắng nữa đen, tiệm làm thoải mái không giành giựt, có nhà cho thợ ở FREE chỉ cần trả điện nước mỗi tháng. Xin gọi Hồng(nếu thật sự muốn làm ) # (985) 664-7478 or (985) 839-9921 Duoi 45 please..thanks
United States · Louisiana · New Orleans · 08/11/2014
  • 1