Howell
All results
Personal
Company
1 - 1 of 1
Can Gap Tho Nails

Can Gap Tho Nails

Check with seller
455x
0x
Cần GẤP 2 thợ nails Nữ biết làm everything, có bằng Michigan, chỗ làm vui vẻ hoà đồng, vùng Mỹ trắng 100%, tip cao lương từ $1,000-$1,300/tuần tuỳ theo khả năng, làm từ thứ Hai đến thứ Bảy 9am-7pm. Chủ nhật closed. Gọi đi làm liền. Liên lạc Lê: Bus: 517-540-1266
United States · Michigan · Howell · 03/13/2018
  • 1