Beacon
All results
Personal
Company
1 - 1 of 1
Cần gấp thợ nail

Cần gấp thợ nail

Check with seller
408x
0x
Nếu bạn cần 1 chỗ làm làm lâu dài, trong thời buổi kinh tế khó khăn.chủ giành khách.chủ nói 1 đường làm 1 nẻo......Thì đây là cơ hội cho bạn muốn có chỗ làm lâu dài.có chỗ ở cho thợ từ xa.Làm khu mỹ trắng tiền tip cao... Bao lương 800/1 tuần 6 ngay... Bao quanh năm. Nếu bạn nào cần việc làm.xin vui lòng liên lạc Minh 845-2145567 cell 8458383855 wor...
United States · New York · Beacon · 05/17/2014
  • 1