Columbus
All results
Personal
Company
1 - 1 of 1
Can sang tiem nail, Columbus, Ohio

Can sang tiem nail, Columbus, Ohio

8.00 Dollar US$
162x
0x
Cần sang tiệm nails gấp vì lí do gia đình. Tiệm có khách sang, tiền rent rất rẻ, hiện tại có 5,000 income tiền rent : $1000 Tiệm đã hoạt động hơn 10 năm. Tiệm có 4 bàn, 2 ghế pedicure! Nếu ai muốn sang Giá bán $8,000. Vui lòng liên lạc My (614) 887 - 8760 cell (419)709 3128, xin miễn đùa giỡn
United States · Ohio · Columbus · 11/20/2015
  • 1