Cleveland
All results
Personal
Company
1 - 5 of 5
KHU 59 NORTH GAN HOUSTON TX

KHU 59 NORTH GAN HOUSTON TX

Check with seller
168x
0x
CAN GAP THO NAIL NU KINH NGHIEM PINK AND WHITE , BAO LUONG 900/6 NGAY ,OPEN SUNDAY , BAO QUANH NAM , TIEM KHU 59 NORTH CACH DOWNTOWN HOUSTON 40 PHUT , CACH CHO HONG KONG 4 KHOANG 55 PHUT , KHACH DA TRANG 99% LICH SU , TIEN TIP NHIEU , CHU RAT VUI VE VA CONG BANG , GOI VAO LAM NGAY ,CO PHONG RIENG NEU CAN , XIN LIEN LAC 832-318-1715 HAY 832-318-1824...
United States · Texas · Cleveland · 03/02/2015
Bao $900/6 ngày  gần  Houston  Texas

Bao $900/6 ngày gần Houston Texas

Check with seller
135x
0x
Cần gấp thợ nail Nu kinh nghiệm Pink&White bao luong $900/6 ngày làm Sunday,bao luong quanh nam, khách hàng da trắng lịch sự, tiền Tip nhiều, chủ vui ve rất công bằng, gọi vào làm liền, có phòng ở lại nếu cần , có wifi free, tiệm khu 59 North cách downtown Houston 45 phut, xin gọi 832-318-1715 hoặc 832-318-1824 Thanks.
United States · Texas · Cleveland · 11/09/2014
Khu 59 North cach downtown Houston 45 phut

Khu 59 North cach downtown Houston 45 phut

Check with seller
106x
0x
CẦN GẤP THƠ NAIL NU KINH NGHIỆM PINK&WHITE, BAO LUONG QUANH NĂM $900 /6 NGÀY, OPEN SUNDAY, KHÁCH HÀNG DA TRẮNG 99 % TIỀN TIP NHIỀU, CHU VUI VE HOA DONG, LÀM TRÊN 1NAM ĐƯỢC BONUS 1 TUAN TRA LUONG VACATION, CÓ CHO O LAI NEU CAN FREE WIFI, TIEM CACH DOWNTOWN HOUSTON 45 PHUT, XIN GOI 832-318-1715 OR 832-318-1824 THANKS
United States · Texas · Cleveland · 11/07/2014
Khu 59 North cach downtown Houston 45 phut

Khu 59 North cach downtown Houston 45 phut

Check with seller
145x
0x
Cần gấp thợ Nail NỮ kinh nghiem Pink&White, bao luong quanh năm 900/6 ngày, OPEN SUNDAY, khách hàng da trắng lịch sự, tiền Tip nhiều, chủ vui ve và rất công bằng , làm trên 1 năm được thưởng BONUS 1 tuan vacation trả lương , có chỗ ở lại nếu cần , free wifi, gọi vào làm liền , bạn Nữ cần việc xin gọi 832-318-1715 hoặc 832-318-1824, Thanks.
United States · Texas · Cleveland · 09/24/2014
CAN GAP THO NAILS

CAN GAP THO NAILS

Check with seller
141x
0x
CAN GAP THO NAIL GIO PINK & WHITE , BAO LUONG $800--->$1000 / 6 NGAY , OPEN SUNDAY , TIEM KHU 59 NORTH CACH DOWNTOWN HOUSTON 45 PHUT , KHACH DA TRANG LICH SU , TIEN TIP NHIEU , CHU RAT CONG BANG VA VUI VE , CO CHO SHARE PHONG NEU CAN , FREE WIFI , CAC BAN XIN GOI 832-318-1715 OR 832-318-1824 THANKS .
United States · Texas · Cleveland · 03/24/2014
  • 1