Bristol
All results
Personal
Company
1 - 9 of 9
Can sang Tiem

Can sang Tiem

50.00 Dollar US$
83x
0x
Cẩn sang tiệm trong Walmart Super Center ,tiệm ở bên ngoài bên trong khong có tiệm,khu mỹ trắng very good income.Tiệm nhận tiển mặt không.Moi chi tiết lien lạc:276-206-5069 Nếu bận không trả lời xin để lại lởi nhắn mình sẽ gọi lại sau.
United States · Virginia · Bristol · 07/21/2016
Sang tiem

Sang tiem

Check with seller
79x
0x
Cẩn sang tiệm trong Walmart Super Center ,tiệm ở bên ngoài bên trong khong có tiệm,khu mỹ trắng good tips income cao.Tiệm nhận tiển mặt không.Moi chi tiết lien lạc:276-206-5069 Nếu bận không trả lời xin để lại lởi nhắn mình sẽ gọi lại sau
United States · Virginia · Bristol · 07/20/2016
Sang tiem nail

Sang tiem nail

Check with seller
91x
0x
Tiệm ở TB Virginia khu mỹ trắng giá cao good tips tiệm income cao tiền mặt trên 90% tiền rent rẻ trong big shopping center có Super Walmart và nhiều tiệm xung quanh. Tiệm có 5 bàn 5 ghế,phòng wax và washer,Dryer. Tiệm rất bận nếu không trả lời phone được xin để lại phone và tên mình sẽ gọi lại sau.
United States · Virginia · Bristol · 07/19/2016
Sang tiem nail

Sang tiem nail

Check with seller
77x
0x
Tiệm ở TB Virginia khu mỹ trắng giá cao good tips tiệm income cao tiền mặt trên 90% tiền rent rẻ trong big shopping center có Super Walmart và nhiều tiệm xung quanh. Tiệm có 5 bàn 5 ghế,phòng wax và washer,Dryer. Tiệm rất bận nếu không trả lời phone được xin để lại phone và tên mình sẽ gọi lại sau. Cám ơn
United States · Virginia · Bristol · 07/18/2016
Cần gấp Thợ Nails

Cần gấp Thợ Nails

Check with seller
73x
0x
Tiệm nails ở Tiểu Bang Virginia khu mỹ trắng giá nail cao, cần gấp thợ biết bột càng tốt,bao lương hoặc ăn chia tuỳ theo kinh nghiệm. Liên lạc: 276-206-5069
United States · Virginia · Bristol · 03/19/2015
Cần sang Tiệm Nails

Cần sang Tiệm Nails

Check with seller
79x
0x
Cần sang tiệm nails trong khu Walmart Super Center bên trong Walmart không có tiệm khu mỹ trắng, giá nail cao .Tiệm nhận toàn tiền mặt khách walk in rất đông, tiệm rất bận nếu không trả lời phone được xin để lại lời nhắn và phone number mình sẻ gọi lại sau trong ngày.
United States · Virginia · Bristol · 03/16/2015
Cần sang Tiệm Nails

Cần sang Tiệm Nails

Check with seller
72x
0x
Tiệm nails ở tiểu bang Virginia trong khu Walmart super center bên trong không có tiệm nai khu my trắng.Giá nail còn rất cao Tiệm nhận tiền mặt không, bảo đảm 3 tháng hè thu lai von. Mọi chi tiết lien lạc: Mẫn 276-206-5069
United States · Virginia · Bristol · 02/25/2015
Cần sang Tiệm Nails

Cần sang Tiệm Nails

Check with seller
61x
0x
Tiệm nails ở tiểu bang Virginia trong khu Walmart super center bên trong không có tiệm nai khu my trắng.Giá nail còn rất cao Tiệm nhận tiền mặt không, bảo đảm 3 tháng hè thu lai von. Mọi chi tiết lien lạc: Mẫn 276-206-5069
United States · Virginia · Bristol · 01/13/2015
Can tho NU

Can tho NU

Check with seller
64x
0x
Cần gấp thợ nail NỮ taY chân nước biết bột càng tốt, tiệm khu mỸ trắng chỗ làm thoải máY, có phòng riêng cho thợ o xaLL: 276-206-5069 Nếu bận không trả lời để lại lời nhắn mình sẽ gọi lại sau, Cám ơn
United States · Virginia · Bristol · 03/11/2014
  • 1