Arlington
All results
Personal
Company
1 - 2 of 2
Nam du học cần tìm bảo lãnh - WA, US

Nam du học cần tìm bảo lãnh - WA, US

Check with seller
995x
1x
Chào mọi người ! Em là ( nam - 22 tuổi ) đang là du học sinh tại ( tiểu bang Washington ). Em cần tìm người bảo lãnh để được ở lại Mỹ. Anh chị nào có người quen có thể giúp bảo lãnh xin giới thiệu cho em. Giá cả ko thành vấn đề. Nếu được xin gửi email liên lạc em: [email protected]
United States · Washington · Arlington · 09/11/2015
Nam du học cần tìm bảo lãnh - WA, US

Nam du học cần tìm bảo lãnh - WA, US

Check with seller
195x
1x
Chào mọi người ! Em la Nam - 21 tuổi đang là du học sinh tại tiểu bang ( Washington ). Em cần tìm người bảo lãnh để được ở lại Mỹ. Anh chị nào có người quen có thể giúp bảo lãnh xin giới thiệu cho em. Giá cả ko thành vấn đề. Nếu được xin gửi email liên lạc em: [email protected]
United States · Washington · Arlington · 12/25/2014
  • 1