Bakersfield
All results
Personal
Company
1 - 1 of 1
Bakerfield-Cần thợ Nail

Bakerfield-Cần thợ Nail

Check with seller
165x
1x
Cần thợ Nail ở south Bakerfield, CA Tiệm đông khách khu shopping center . Chỗ làm vui vẽ không tranh dành,. không khí làm việc thoải mái. . Cần thợ bột biết vẽ càng tốt,và thợ tay chân nước,có bằng wax. đảm bảo sẽ hài lòng với lương . Nếu thật lòng xin gọi (661) 381-6818 MYMY
United States · California · Bakersfield · 01/30/2015
  • 1