Pueblo
All results
Personal
Company
1 - 4 of 4
CẦN THỢ GIỎI BỘT HAI MÀU (Bao $3600/tháng)

CẦN THỢ GIỎI BỘT HAI MÀU (Bao $3600/tháng)

Check with seller
149x
0x
Colorado, Tiệm rất đông khách, khu trắng, típ nhiều. Income thợ hiện giờ trên $4000/tháng. Cần thợ giỏi bột hai màu. Bao lương $3600/tháng hơn chia 6/4. Có phòng riêng và wifi dùng. Liên lạc:John (719)679 2577 hoặc (719) 582 1399
United States · Colorado · Pueblo · 03/03/2015
CẦN THỢ BỘT VÀ CHÂN TAY NƯỚC

CẦN THỢ BỘT VÀ CHÂN TAY NƯỚC

Check with seller
140x
0x
Colorado,Tiệm rất đông khách, Income thợ hiện giờ hơn $4000/tháng. Típ hơn $1000/tháng. Cần thợ giỏi bột hai màu bao lương căn bản $3600/tháng, hơn ăn chia 6/4. Khu trắng sang, lich sự, típ hơn $1000/tháng. Có chổ ở. Liên lạc (714) 230 5454 or (719) 543 1662
United States · Colorado · Pueblo · 05/10/2013
CẦN THỢ BỘT VÀ CHÂN TAY NƯỚC

CẦN THỢ BỘT VÀ CHÂN TAY NƯỚC

Check with seller
138x
0x
Colorado,Tiệm rất đông khách, Income thợ hiện giờ hơn $4000/tháng. Típ hơn $1000/tháng. Cần thợ giỏi bột hai màu bao lương căn bản $3200-3600/tháng. Cần thợ nữ giỏi chân tay nước bao lương $3000/tháng, hơn ăn chia 6/4. Khu trắng sang, lich sự, tiếp cao. Có chổ ở và internet dùng. Liên lạc JOHN: (714) 230 5454 or (719) 543 1662
United States · Colorado · Pueblo · 04/23/2013
CẦN THỢ BỘT VÀ CHÂN TAY NƯỚC

CẦN THỢ BỘT VÀ CHÂN TAY NƯỚC

Check with seller
161x
0x
Colorado, tiệm rất đông khách, cần thợ giỏi bột hai màu bao lương căn bản $3300/tháng. Cần thợ nữ giỏi chân tay nước bao lương $3000/tháng, hơn ăn chia 6/4. Khu trắng sang, lich sự, tiếp cao. Income thợ hiện giờ hơn $4000/tháng. Có chổ ở và internet dùng. Liên lạc JOHN: (714) 230 5454 or (719) 543 1662
United States · Colorado · Pueblo · 04/11/2013
  • 1