For sale - CẦN BÁN GẤP TIỆM NAIL TRONG MALL MỸ TRẮNG

Add to watchlist
Published on 06/01/2016
Published by TOM
Viewed by 186 people
#42003
Free

Description of item

CẦN BÁN GẤP GẤP GẤP TIỆM NAIL TRONG MALL, cập nhật 06/01, Vì lý do gia đình không người trong coi. Tiệm đông khách, rộng thoáng. Tiệm mới remodel rộng đẹp, 100% Mỹ trắng. Tiệm có 9 bàn, 7 ghế , 3 phòng wax, rộng $1.800 sqft.
Chỉ tiếp người thật lòng muốn mua và hợp tác. Income tiệm 20k/thang.
Mọi thông tin liên lạc xin gọi hoăc nhắn tin (814) 205-6205 (TOM) or số tiệm (814) 861-9988

Location

Country
United States
Region
Pennsylvania
City
Pennsylvania
Address
Nittany Maill At State College