Kinh Doanh - Marketing - Bán và cho thuê container văn phòng

Add to watchlist
Published on 10/28/2015
Modified on 10/28/2015
Published by Ngô Hồng Nhung
Viewed by 102 people
#39227
Check with seller

Description of item

Container văn phòng 20 feet và 40 feet có toilet và không có toilet
Container văn phòng 20 feet và 40 feet có điều hòa và không có điều hòa
Container văn phòng 20 feet và 40 feet có điều hòa và có toilet
Container văn phòng 10 feet làm phòng bảo vệ
Container văn phòng 20 feet và 40 feet làm nhà vệ sinh chuyên dụng.
Container văn phòng mở rộng theo thiết kế
Container ốp tôn chống cháy làm theo tiêu chuẩn.

Location

Country
Vietnam
Region
Miền Bắc
City
Hai Phong