Restaurant Advertising - Viet taste Restaurant

Add to watchlist
Published on 04/18/2019
Published by vu t nguyen
Viewed by 209 people
#45238
87110.00 Dollar US$

Description of item

Nhà hàng việt nam ở Albuqueruque , New Mexico cần sang , đông khách income rất cao , chủ về hưu , muốn biết thêm chi tiết quí vi có thể lên trang mạng google : viet taste abq.com ỏ liên lạc ( 505 ) 459-9947
Chúng tôi chỉ trả lời điện thoại cho những ai thật tình .

Cảm ơn

Location

Country
United States
Region
New Mexico
City
Albuquerque
Address
5721 MENAUL BLVD NE