Nails, Tóc, Skin Borger
All results
Personal
Company
1 - 2 of 2
950-1100$ 6days 99% mÿ trang

950-1100$ 6days 99% mÿ trang

Check with seller
148x
0x
Cần thợ nail Nam & Nữ có kinh nghiệm làm everything, có chỗ ăn ở, có wifi ,tip cao, 99% Mỹ trắng,có phòng riêng cho thợ. Nam bao 800$ nữ bao 900 6days Liên lạc Lee 3126052149 , 5055169434 , 4046672103
United States · Texas · Borger · 05/01/2013
900-1100$ 6 days

900-1100$ 6 days

Check with seller
126x
0x
Can gap tho Nail co KN lam everything có cho an o. Tip cao,co wifi có phong rieng cho tho. Nam bao 800 nu bao 900 6ngay. Lien lac Le 3126052149 5055169434 4046672103
United States · Texas · Borger · 04/22/2013
  • 1