Cần thợ Nails Detroit
All results
Personal
Company
1 - 1 of 1
>>>Cần Thợ Nử Xuyen Bang<<

>>>Cần Thợ Nử Xuyen Bang<<

Check with seller
224x
0x
Cần thợ nail Nử biết làm bột kinh nghiệm 1+ year (Powder Acrylic, Pink & White, Gels Nails, Gels Polish, Nail Art Design preferred but optional) . Bao Lương quanh nam - Hơn Ăc Chia. Có Nhà cho thợ ở xuyên bang, Có xe đưa dón. Tiệm làm vui vẻ va đông khách bột quanh năm. Xin Liên Lạc qua điện thoại 616.238.6101
United States · Michigan · Detroit · 06/15/2015
  • 1